REUNIONS INFORMATIVES REUTILITZACIÓ LLIBRES DE TEXT CURS 2017-2018

El curs vinent s’ha decidit iniciar la reutilització de llibres.
S’ha fet un estudi de diferents options per part d’una comissió de famílies i membres de l’equip directiu, es va presentar aquest estudi a l’AMPA i es va optar per l’empresa Iddink.
Aquest és el calendari de les reunions informatives que es duran a terme:
ALUMNES QUE EL CURS VINENT FARAN 2n I 3r D’ESO 23 de maig a les 18h
ALUMNES QUE EL CURS VINENT FARAN 4t d’ESO i 1r BATX 23 de maig a les 19h
ALUMNES QUE EL CURS VINENT FARAN 2n de BATX 24 de maig a les 19h
ALUMNES QUE EL CURS VINENT FARAN 1r d’ESO 14 de juny a les 18 h

 

Diferents informacions útils: