Empresaula

8 Febrer 2018

Els alumnes del mòdul professional ‘Empresa a l’aula’, de segon curs de Gestió Administrativa, van participar a la trobada anual d’empreses simulades que es va celebrar a l’auditori AXA l’Illa Diagonal de Barcelona.
Varen fer la presentació de les seves empreses simulades davant tot l’auditori ple de companys d’altres instituts vinguts de Catalunya, Castella-La Mancha, Illes Balears i Comunitat Valenciana.
En les tandes de networking varen concertar un volum d’operacions administratives de compravenda de productes que va resultar molt satisfactori per totes les empreses i que ara hauran de gestionar.
Varen participar 48 centres, amb 150 empreses i gairebé 900 estudiants de diferents cicles formatius de grau mitjà i superior en el mòdul de simulació d’empresa. A més de les presentacions de cada una de les empreses, que es varen fer en català castellà o anglès, es varen celebrar dues tandes de networking per tal donar a conèixer diferents ofertes dels productes de les seves empreses i concretar operacions de compravenda.