Alumnes de 15 anys del nostre centre participaran en les proves PISA

El nostre centre ha estat seleccionat per participar en les proves PISA 2018.

PISA és l’acrònim de Programme for International Student Assessment (Programa per a l’Avaluació Internacional de l’Alumnat). Aquest estudi avalua, des de l’any 2000, el rendiment de l’alumnat de 15 anys en diverses competències: la comprensió lectora, la matemàtica, la científica i la financera. PISA ha estat dissenyat per analitzar i comparar les diferències entre sistemes educatius i contribuir, així, a la millora dels ensenyaments i els aprenentatges en tots els països.

La prova d’enguany es farà tota amb ordinador i les preguntes s’aniran adaptant al nivell dels estudiants.Això vol dir que, en funció del que es respongui en una pregunta, la següent serà més fàcil o més difícil. Si es respon bé, la següent serà més complicada i, si es respon malament, la següent serà més senzilla.

Aquest examen també tindrà un apartat extra per valorar la cultura general, la capacitat comunicativa dels alumnes i un qüestionari sobre el seu grau de benestar.

La matèria a la qual es posarà més enfasi en aquesta edició serà la comprensió lectora.

A l’última edició de PISA, hi van participar 29 milions d’alumnes de 15 anys de 72 països.