Treball de Síntesi de 2n d’ESO

Entre el 22 i 23 de març es va realitzar la primera sessió de Treball de Síntesi de 2n d’ESO. Enguany gira entorn de la bicicleta. La bicicleta ens permet treballar la salut, el coneixement del medi, la seguretat viària, el joc i la superació personal. D’entre totes les activitats d’aquesta sessió en van destacar l’activitat del taller mecànic on els alumnes aprenien reparar una roda punxada i la gimcana on demostraven la seva habilitat sobre la bicicleta. També van realitzar algunes bicicletes amb filferro per aprendre a treballar amb metalls i a fer servir les eines del taller.

 

 

Credit de Síntesi 18