Aula d’acollida

 

L’aula d’acollida és l’espai on l’alumnat nouvingut assisteix una part del seu horari escolar per tal que vagi adquirint una major autonomia personal i competència lingüística a fi de poder seguir el currículum amb tota normalitat.  L’aula d’acollida del centre té com a principi bàsic garantir l’aprenentatge de la llengua, l’accés al currículum comú i el procés de socialització d’aquest alumnat.

Clica aquí per saber-ne més.