Criteris d’avaluació.

Els criteris d’avaluació són les pautes sobre quins aprenentatges ha d’adquirir l’alumne  i que determinen el grau d’assoliment de les competències bàsiques de cada matèria.

Criteris d’avaluació 1r ESO

Criteris d’avaluació 2n ESO

Criteris d’avaluació 3r ESO

Criteris d’avaluació 4t ESO

1r Batxillerat

2n Batxillerat

Projecte Renovació XXI

Projecte TU POTS