RECUPERACIONS DE BATXILLERAT

A continuació us mostrem els horaris de les recuperacions de1r i i 2n de batxillerat:

Els propers dies 19 , 20 i 21 de juny es realitzaran les recuperacions de 1r de batxillerat.
Els propers dies 18 , 19 i 20 de juny es realitzaran les proves extraordinàries de 2n de batxillerat.

Atenció: Els alumnes que tinguin matèries pendents de 1r de batxillerat hauran de venir també a les recuperacions de 1r de batxillerat.