El projecte de la biblioteca

La biblioteca escolar és un espai educatiu i dinàmic, un centre de recursos que conté documents en tot tipus de suport per a l’aprenentatge i per a la recerca.

Està integrada dins l’organigrama del centre i disposa d’un espai, de personal i dels recursos necessaris per al compliment de les seves funcions.

Un dels objectius bàsics és el foment de la lectura i l’escriptura al centre. Aquí teniu una presentació amb algunes de les actuacions que es fan al centre, a les quals es col·labora des de la biblioteca escolar.