Adreça i telèfons

 IES-SEP La Guineueta
 c/ Artesania, 55
 08042 Barcelona

 Telf. 93 359 34 04
 Fax. 93 354 69 32
 Correu electrònic: a8034205@xtec.cat