Convocatoria reunió

L’AMPA, el dimarts 29 de maig a les 17:30, convoca a les families que s’han quedat sense plaça a l’institut.
Us demanem que feu difusió, gràcies