Concurs literari de Sant Jordi 2017.

DEPARTAMENT DE LLENGÜES

ANGLÈS: Treball segons nivell i curs.

CATALÀ: Segons nivell i curs: TALLER D’ESCRIPTURA OBLIGATORI.

FILOSOFIA, CLÀSSIQUES: Segons nivell i curs.

CASTELLÀ: Tema: Tots els cursos: EL VIAJE: caminante, no hay camino, se hace camino al andar.

BASES.

 1. La presentació dels originals és voluntària i pressuposa l’acceptació íntegra d’aquestes bases.

 1. Les obres aspirants a premi han de ser originals, inèdites i escrites en les llengües que es cursen a les aules del centre. Fan aquesta convocatòria els departaments de: Llengües estrangeres, Filosofia, Clàssiques, Català i Castellà.

Gèneres i subgèneres: Narrativa, Lírica, Dramàtica: Assaig, Conte literari, poema, petit fragment dramàtic, còmic, etc.

 1. No poden presentar-se a concurs textos lliurats en convocatòries anteriors.

 1. Els escrits tindran una extensió màxima de cinc fulls. Mecanografiats (a ordinador) en DIN-A4, per una sola cara i a doble espai. Es valorarà molt la competència ortogràfica.

 1. El lliurament es farà al professorat de L’ASSIGNATURA de cada nivell dins d’un sobre tancat que especifiqui el títol de l’obra i l’autor. Si es presenta amb pseudònim, cal incloure l’original i un full indicant el nom de l’autoria o el pseudònim corresponent i el títol de l’obra. Per tal de facilitar la publicació de les obres guanyadores al MOODLE del Centre, cal que els participants conservin un original de cadascuna de les obres presentades al certamen.

 1. La presentació es podrà realitzar, com a màxim, fins dimecres 29-març-2017.

 1. El jurat qualificador el formen els professors dels departaments del INS. JÚLIA MINGUELL.

 1. Els premis consisteixen en un val que es pot canviar per un llibre, música , vídeo o material escolar. Els premis són decisió de la Direcció del Centre.

 1. Si el premi es declarés desert, podrien ser concedits accèssits en un nombre determinat pel jurat.

 1. La concessió de premis es realitzarà el dia 21-4-2017 a l´institut.

 1. Qualsevol situació no prevista serà resolta pel jurat.

Departament de Llengües. IES. Júlia Minguell..