Concurs d’Instagram fotos Berlin amb Batxillerat!

L’Instagram del Júlia realitza un concurs de fotografies pels alumnes de Batxillerat que han anat a Berlín.

Bases:
CARACTERÍSTIQUES DE LES IMATGES. L’alumnat pel fet de participar, declara sota la seva responsabilitat que les imatges no mostren cap contingut ni material obscè, violent, ofensiu o difamatori. Les imatges han de ser de la ciutat de Berlín i no dels participants en el viatge. L’institut es reserva el dret d’eliminar les fotografies, i els missatges si en porten, que incompleixin les característiques anteriors, que malmetin la imatge institucional de l’institut
així com les que siguin discriminatòries per raó de naixement, sexe, religió, opinió o qualsevol altra condició o circumstància personal o social.

Premis: entre totes les imatges que respectin les característiques anteriors, el professorat triarà cinc imatges. Mitjançant un formulari Google, l’alumnat podrà votar quina de les 5 imatges els agrada més. El lliurament dels premis serà el dia de la diada de Sant Jordi a l’institut. Cal que les imatges portin el Hashtag #eljúliaviatja o #ElJúliaViatja

Instagram Júlia Minguell