Calendari de preincripcions i matrícula d’estudis posteriors.

Us facilitem informació sobre els calendaris de preinscripció i matrícula d’estudis posteriors:

PFI

 • Publicació de l’oferta inicial: 12 de maig de 2017.
 • Termini per presentar la sol·licitud: del 15 al 26 de maig de 2017.
 • Entrevistes d’orientació i valoració de l’adequació del programa a la situació del sol·licitant: del 15 de maig al 5 de juny de 2017, segons la convocatòria individual feta pel centre.
 • Publicació de les llistes de sol·licituds baremades: 6 de juny de 2017.
 • Sorteig del número de desempat: 7 de juny de 2017 (11 h, Serveis centrals del Departament d’Ensenyament: Via Augusta, 202-226, Barcelona 08021)
 • Termini de reclamació a les llistes de sol·licituds baremades: del 7 al 9 de juny de 2017.
 • Publicació de les llistes de sol·licituds baremades un cop resoltes les reclamacions: 13 de juny de 2017.
 • Publicació de l’oferta final: 3 de juliol de 2017.
 • Publicació de les llistes d’alumnes admesos: 3 de juliol de 2017.
 • Període de matrícula: de l’1 al 8 de setembre de 2017.

Més informació.

CFGM

 • Publicació de l’oferta inicial: 12 de maig de 2017.
 • Termini per presentar sol·licituds: del 16 al 24 de maig de 2017.
 • Termini per presentar documentació: fins al 26 de maig de 2017.
 • Llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional: 6 de juny de 2017.
 • Termini per presentar una reclamació: del 7 al 9 de juny de 2017.
 • Llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions: 14 de juny de 2017.
 • Sorteig del número de desempat: 15 de juny de 2017, a les 11 h (serveis centrals del Departament d’Ensenyament: Via Augusta, 202, Barcelona)
 • Llista de sol·licituds ordenada definitiva: 19 de juny de 2017.
 • Publicació de l’oferta final: 30 de juny de 2017.
 • Publicació de la llista d’admesos i llista d’espera: 3 de juliol de 2017.
 • Termini de matrícula ordinària (alumnes preinscrits amb plaça assignada): del 4 a l’11 de juliol de 2017.

Finalitzada la matrícula i tancada la llista d’espera, el 4 de setembre de 2017 el Departament d’Ensenyament informa des d’aquesta pàgina dels centres i cicles amb places vacants.

S’obre un segon període d’admissió en què només poden participar:

 • les persones que van participar en el primer període i no van obtenir plaça i
 • les persones que van obtenir plaça però no es van matricular.

Els participants han d’acreditar amb els certificats corresponents que compleixen els requisits d’accés i la qualificació dels estudis o de la prova que els dóna accés als cicles.

L’acreditació d’haver pres part en el procés de preinscripció ordinari es pot fer amb la còpia de la sol·licitud corresponent.

 • Termini per presentar la sol·licitud i la documentació: 6 i 7 de setembre de 2017.
 • Llista d’admesos al centre: abans de la data d’inici del curs 2017-2018.

En aquest segon període, els centres assignen les places segons l’ordre següent:

 1. persones que van participar en el procés de preinscripció ordinari, complien els requisits d’accés al cicle i no van obtenir plaça, tenint en compte la qualificació al·legada,
 2. persones que van obtenir plaça però no es van poder matricular perquè estaven pendents de la qualificació de setembre de l’ESO.

En cas d’empat, per ordenar les sol·licituds s’utilitza la qualificació global de l’ESO o dels estudis o prova que dona dret a l’accés. Si persisteix l’empat, l’ordre es determina per sorteig.

Més informació.

Batxillerat

Preinscripció

 • Oferta inicial: 12 de maig de 2017.
 • Termini per presentar la sol·licitud: del 16 al 24 de maig de 2017.
 • Termini per presentar la documentació al centre: fins al 26 de maig de 2017.
 • Llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional: 6 de juny de 2017.
 • Termini per presentar una reclamació: del 7 al 9 de juny de 2017.
 • Llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions: 14 de juny de 2017.
 • Sorteig del número de desempat: 15 de juny de 2017, a les 11 h (Serveis centrals del Departament d’Ensenyament: Via Augusta, 202, Barcelona)
 • Llista ordenada definitiva: 19 de juny de 2017.
 • Oferta final: 30 de juny de 2017.
 • Llista d’alumnes admesos i llista d’espera: 3 de juliol de 2017.

Matrícula

 • Matrícula ordinària dels alumnes preinscrits amb plaça assignada: del 4 a l’11 de juliol de 2017
 • Termini perquè els alumnes pendents de l’avaluació de setembre confirmin la seva continuació al centre: del 4 a l’11 de juliol de 2017
 • Matrícula extraordinària dels alumnes pendents de l’avaluació de setembre: del 6 al 8 de setembre de 2017

Més informació.

CFGS

 • Publicació de l’oferta inicial: 12 de maig de 2017.
 • Termini per presentar la sol·licitud: del 25 al 31 de maig de 2017.
 • Termini per presentar la documentació:  fins al 2 de juny de 2017.
 • Llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional: 21 de juny de 2017.
 • Termini per presentar reclamacions: del 22 al 26 de juny de 2017.
 • Termini per presentar el certificat de la qualificació del batxillerat o del grau mitjà (si s’han finalitzat els estudis el mes de juny): fins al 26 de juny de 2017.
 • Llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions: 28 de juny de 2017.
 • Sorteig del número de desempat: 29 de juny de 2017, a les 11 h (serveis centrals del Departament d’Ensenyament: Via Augusta, 202, Barcelona)
 • Llista ordenada definitiva: 3 de juliol de 2017.
 • Publicació de l’oferta final: 11 de juliol de 2017.
 • Llistes d’alumnes admesos i llistes d’espera: 12 de juliol de 2017.
 • Termini per fer la matrícula: del 13 al 20 de juliol de 2017.

Més informació.

PAU

Convocatòria de juny de 2017

 • Prematrícula a la prova (Només alumnes de 2n de batxillerat): De l’1 al 15 de març (ambdós inclosos)
 • Matrícula lliure: Del 2 al 15 de maig (ambdós inclosos)
 • Matrícula per alumnes de 2n batxillerat i CFGS: Del 17 de maig a l’1 de juny (ambdós inclosos)
 • Matrícula a la Prova d’Aptitud Personal (PAP) per accedir als graus d’educació infantil i primària: Del 24 de maig al 7 de juny. Altres graus també presenten proves d’accés específiques (ciències de l’activitat física i de l’esport, cinema i mitjans audiovisuals, pilot d’aviació comercial i operacions aèries i traducció i interpretació en anglès)  Més informació sobre les PAP.
 • Consulta tribunal i lloc d’examen: 9 de juny.
 • Proves: 13, 14 i 15 de juny.
 • PAP: 17 de juny.
 • Tribunal especial i d’incidències: 20, 21 i 22 de juny.
 • Resultats de la prova: 28 de juny.
 • Sol·licitud reclamació i doble correcció: Del 28 al 30 de juny (ambdós inclosos)
 • Resultats reclamació i doble correcció: 10 de juliol.
 • Sol·licitud reclamació a la doble correcció: Del 10 al 12 de juliol (ambdós inclosos)
 • Resultats reclamació a la doble correcció: 18 de juliol.

Convocatòria de setembre de 2017

 • Matrícula de la prova: Del 18 al 24 de juliol (ambdós inclosos)
 • Consulta tribunal i lloc d’examen: 31 de juliol.
 • Proves: 5, 6 i 7 de setembre.
 • Resultats de les Prova: 18 de setembre.
 • Sol·licitud reclamació i doble correcció:  Del 18 al 20 de setembre (ambdós inclosos)
 • Resultats reclamació i doble correcció: 27 de setembre.
 • Sol·licitud reclamació a la doble correcció: Del 27 al 29 de setembre (ambdós inclosos)
 • Resultats reclamació a la doble correcció: 5 d’octubre.

Més informació.

Preinscripció universitària

Convocatòria de juny (2017)

 • Termini Pendent d’aprovació!!: Del 6 de juny al 3 de juliol (ambdós inclosos)
 • Termini sol·licitud més grans de 45 anys: Del 6 al 8 de juny (ambdós inclosos)
 • Matrícula PAP (excepte PAP graus en Educació infantil i Educació primària): Del 6 al 13 de juny (ambdós inclosos)
 • Publicació 1a assignació de places: 11 de juliol.
 • Tràmit “Assignació definitiva”: Del 12 al 14 de juliol (ambdós inclosos)
 • Matrícula assignats en 1a preferència: Del 13 al 18 de juliol.
 • Publicació 2a assignació de places: 24 de juliol.
 • Tràmit “Continuar en el procés de reassignació de places”: Del 24 de juliol a l’1 de setembre (ambdós inclosos)
 • Matrícula 2a assignació: Del 25 al 27 de juliol*
 • Publicació 1a reassignació: 5 de setembre.
 • Matrícula 1a reassignació: Del 7 al 8 de setembre.
 • Publicació 2a reassignació: 14 de setembre.
 • Matrícula 2a reassignació: 15 de setembre.
 • Publicació 3a reassignació: 20 de setembre.
 • Matrícula 3a reassignació: 21 de setembre.

* 25 de juliol és festiu a Girona i 27 de juliol a Mataró, matrículen els altres dies. A El Vendrell és festiu 26 i 27 de juliol matriculen 2a assignació el 25 i 28 de juliol

Convocatòria de setembre (2017)

 • Termini: Del 20 al 21 de setembre (ambdós inclosos)
 • Matrícula PAP (excepte PAP graus en Educació infantil i Educació primària): Del 20 al 21 de setembre (ambdós inclosos)
 • Publicació assignació de places: 27 de setembre.
 • Matrícula assignats: 28 de setembre.
 • Publicació 1a reassignació de places: 2 d’octubre.

Convocatòria d’octubre (2017)

 • Termini: Del 4 al 6 d’octubre (ambdós inclosos)
 • Publicació assignació de places: 9 d’octubre.
 • Matrícula assignats:10 d’octubre.

Més informació.