LLIBRES 2n de BATXILLERAT. Curs 2008 – 2009

Per veure el llistat de llibres de 2n de BAT pel curs 2008 – 2009, premeu “Llegir més”.


LLIBRES DE 2n BAT. CURS 2008 – 2009

MATÈRIES COMUNES

ANGLÈS:
– Top Marks 2 Batxillerat Student’s. Editorial: Burlinngton.
Autors: M. Woods, E. Grant.
ISBN: 978-9963-474-17-2.
– Top Marks 2 Batxillerat Workbook. Editorial: Burlington.
Autors: M. Woods, E. Grant.
ISBN: 978-9963-474-18-9.

HISTÒRIA:
– Història. Editorial: Barcanova.
Autor: Prats-Trepat.
ISBN: 978-84-489-1341-0.

FILOSOFIA:
– Història de la Filosofia. Editorial: Edebé.
Autor: Ll. Vallmajó.
ISBN: 978-84-236-6518-1.

CATALÀ:
– Llengua catalana i literatura 2 BAT. Editorial: Cruïlla. ISBN: 978-84-489-2034-0.
– Olivetti, Moulinex, … Editorial: Quaderns Crema.
Autor: Quim Monzó.
ISBN: 978-84-7727-330-1.
– Mirall Trencat. Editorial: Ed. 62.
Autora: Mercè Rodoreda.
ISBN: 84-297-1944-X.

CASTELLÀ:
– Lengua y literatura II Bachillerato. Editorial: Edebé.
ISBN: 978-84-236-6525-9.
– Tres sombreros de copa. Editorial: Vicens Vives.
Autor: M. Mihura.
ISBN: 978-84-316-4522-9.
– Antología poética. Editorial: Vicens Vives.
Autors: A. Machado.
ISBN: 978-84-316-3545-9.

MATÈRIES DE MODALITAT

LLATÍ:
– Llatí 2. Editorial: Castellnou.
Autors: Alberich i altres.
ISBN: 84-8287-495-0.
GREC:
– L’Odissea. Editorial: La Magrana.
Autor: Homer.

DIBUIX TÈCNIC:
– Dibuix Tècnic 2. Editorial: Edebé.
ISBN: 84-236-6510-0.

GEOGRAFIA:
– Geografia. Editorial: Barcanova.
Autor: Busquets i altres.
ISBN: 84-489-1343-4.

HISTÒRIA DE L’ART:
– Fitxes d’anàlisi i estudi d’obres d’art. Editorial: Teide.
Autor: A. Domènech.
ISBN: 84-307-5176-9.

ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D’EMPRESA:
– Economia i organització d’empresa 2n Bat. Editorial: McGraw-Hill. Autor: Gonzálea i altres.
ISBN: 84-481-5844-X.

MATEMÀTIQUES:
– Matemàtiques 2 (Ciències i Tecnologia). Editorial: Barcanova.
Autors: J. Colera, I. Gaztelu.
ISBN: 84-489-1353-1.

MATEMÀTIQUES CCSS:
– Matemàtiques aplicades a les CCSS 2 (Social). Editorial: Barcanova. Autors: J. Colera, I. Gaztelu.
ISBN: 84-489-1401-5.

BIOLOGIA:
– Biologia 2. Editorial: Claret.
Autor: M. Cabello i altres.
ISBN: 84-8297-730-X.

CIÈNCIES DE LA TERRA:
– Ciències de la Terra i el Medi ambient 2. Editorial: Castellnou.
Autor: M. Ferrer i altres.
ISBN: 84-8287-950-2.

QUÍMICA:
– Química II. Editorial: Edebé. Edició 2003.

LITERATURA CATALANA:
– La Bogeria. Editorial: Proa.
Autor: N. Oller.
– Solitud. Editorial: Ed. 62.
Autor: V. Català.
– Antologia poètica. Editorial: Proa.
Autor: V. A. Estellés.
– Ball robat. Editorial: La Magrana.
Autor: J. Oliver.
– Ramona, adéu. Editorial: Ed. 62.
Autor: M. Roig.
– Bruixa de dol. Editorial: Ed. 62.
Autor: M. M. Marçal.