LLIBRES 1r de BATXILLERAT. CURS 2008 – 2009

Relació de llibres de 1r de BAT pel curs 2008-2009.

LLIBRES 1r de BAT. Curs 2008 – 2009

MATÈRIES COMUNES

ANGLÈS:
– Top Marks 1 Batxillerat Student’s. Editorial: Burlington.
Autors: M. Woods, E. Grant.
ISBN: 978-9963-47-410-1.
– Top Marks 1 Batxillerat Workbook. Editorial: Burlington
Autors: M. Woods, E. Grant.
ISBN: 978-9963-47-411-X.

CATALÀ:
– Antologia de la poesia catalana. Editorial: Proa
ISBN: 978-84-8437-809-9.
– La Bogeria.
Autor: Narcís Oller.
– Tirant lo Blanc. Editorial: Vicens Vives.
Autor: J. Martorell.
ISBN: 978-84-316-8485-3.

CASTELLÀ:
– Lengua castellana y literatura 1º BAT. Editorial: Oxford.
ISBN: 978-846-734-2710
– Tres sombreros de copa. Editorial: Vicens Vives.
Autor: M. Mihura.
ISBN: 978-84-316-4522-9.
– Nada. Editorial: Destino.
Autora: C. Laforet.
ISBN: 978-84-233-0787-6.

FILOSOFIA I CIUTADANIA:
– Filosofia i ciutadania. Editorial: Barcanova.
Autora: Irene de Puig.

CIÈNCIES PER AL MÓN CONTEMPORANI:
– Ciències per al món contemporani 1r BAT. Editorial: Teide.
ISBN: 978-84-307-5246-1.

MATÈRIES DE MODALITAT

LLATÍ:
– Llatí 1. Editorial: Santillana.
ISBN: 978-84-7918-447-6.
– Metamorfosi I-VI. Editorial: La Magrana.
– El soldat fanfarró. Editorial: La Magrana.
– El orígens de Roma. Editorial: La Magrana.

GREC:
– Delos 1. Editorial: Vicens Vives.
Autor: Alberich.
– Èdip Rei. Editorial: La Magrana.
Autor: Sòfocles.
– L’univers, els déus i els homes. Editorial: Empúries.
Autor: Vernant.
– Dafnis i Cloe. Editorial: La Magrana.
Autor: Longus.

DIBUIX TÈCNIC:
– Dibuix Tècnic 1. Editorial: Edebé.

TECNOLOGIA INDUSTRIAL:
– Tecnologia Industrial I. Editorial: Edebé.
ISBN: 84-236-6168-5.

MATEMÀTIQUES:
– Matemàtiques 1 Batxillerat. Editorial: Santillana.
Autors: M Antonio, L González i altres .

MATEMÀTIQUES CCSS:
– Matemàtiques aplicades a les ciències socials. Editorial: Santillana. Autors: M Antonio, L González i altres.

BIOLOGIA:
– Biologia 1. Editorial: Santillana.
Autors: Jimeno i altres.

CIÈNCIES DE LA NATURALESA:
– Ciències de la Terra i el Medi Ambient 1. Editorial: Castellnou.
Autors: M. Costa i altres.
ISBN: 978-84-9804-510-9.

LITERATURA CASTELLANA:
– Lengua castellana y literatura (Bitácora bachill.). Editorial: Teide. ISBN: 978-84-307-5266-9.
– Don Quijote de la Mancha (Antologia). Editorial: Bruño.
Autor: M. de Cervantes.
ISBN: 978-84-216-3258-1.
– El burlador de Sevilla. Editorial: Espasa Calpe.
Autor: Tirso de Molina.
ISBN: 978-84-239-1886-7.
– Cinco horas con Mario. Editorial: Destino.
Autor: Miguel Delibes.
ISBN: 978-84-233-3510-7.
– Eloísa está debajo de un almendro. Editorial: Vicens Vives.
Autor: E. Jardiel Poncela.
ISBN: 978-84-316-3368-4.

QUÍMICA:
– Química I. Editorial: Edebé. Edició 2002.

ECONOMIA DE L’EMPRESA:
– Economia de l’empresa. Editorial: McGraw-Hill.

HISTÒRIA DEL MÓN CONTEMPORANI:
– Història del món contemporani. Editorial: Barcanova.
Autors: C. A. Trepat.
ISBN: 978-84-489-2322-8.

FRANCÈS:
– Livre de l’élève: C’est la vie 2. Série Lycée. Editorial: Santillana. ISBN: 978-84-965-9748-8.
– Cahier de l’élève: C’est la vie 2. Série Lycée. Editorial:Santillana.
ISBN: 978-84-965-9749-5.