PROVES GESO MARÇ 2017

Cada any es convoquen aquestes proves per a l’obtenció del títol de graduat en educació secundària obligatòria, per als alumnes que no l’hagin obtingut en finalitzar l’etapa.
Enguany la realització dels exàmens serà el dilluns 6 de març i el dimecres 8 de març.