Proves Lliures per a l’obtenció de certificats d’anglès 2020

El currículum de l’educació secundària estableix que l’alumnat ha de conèixer una o dues llengües estrangeres per tal d’esdevenir usuaris i aprenents capaços de comunicar-se i accedir al coneixement en un entorn plurilingüe. La importància de la llengua anglesa com a primera llengua estrangera al nostre país és evident, entre d’altres, en els àmbits acadèmic i laboral. De fet, el nivell B2 (Marc Europeu Comú de Referència) d’una tercera llengua és imprescindible per als qui volen graduar-se a la universitat.

A l’Institut Flos i Calcat hem decidit promoure l’acreditació d’aquest nivell (equivalent al First Certificate in English de la Universitat de Cambridge) per al nostre alumnat a través de l’Escola Oficial d’Idiomes.

Concretament, acompanyarem el nostre alumnat que es vulgui inscriure el març del 2020 a la convocatòria ordinària de l’Escola Oficial d’Idiomes com a candidats lliures. Posarem al vostre abast recursos en línia i hores mensuals de pràctica i consulta a l’institut (dilluns a partir de les 15:30).

Si és del vostre interès, ens ho podeu fer saber a través de la professora d’anglès.

Consulteu la informació següent fent clic sobre cadascú dels apartats:

El calendari i la normativa

Equivalències segons el Marc Europeu Comú de Referència

L’organització serà flexible i acompanyarà en la mesura del possible les necessitats i els interessos de cada alumne. Comencem dilluns 9 de desembre de 2019, us hi esperem !