PROVES DE LA BATERIA ESCOLAR INFORMATITZADA (BEI)

Durant el segon trimestre el Departament d’Orientació de l’Institut realitzarà diferents proves de la Bateria Escolar Informatitzada (BEI), als alumnes de 4t d’ESO, amb la finalitat d’ajudar-los en el procés d’avaluació madurativa i identificació dels punts forts i febles de cada alumne, per tal que puguin escollir els seus estudis futurs amb més garanties.… Llegeix més»