Departaments

Departaments i caps de departament

Llengua Catalana i Literatura Lídia Planes
Llengua Castellana i Literatura Pilar Gràcia
Llengües Estrangeres Mireia Olarte
Ciències Socials Teresa Vilanova
Matemàtiques Isabel Sorribes
Ciències Experimentals Paco Mengual
Tecnologia Jordi Trilla
Gestió Administrativa Dolors Vidal
Expressió Montse Miralles
Orientació i diversitat Maria Herreros