Activitats extraescolars

Des de la implantació de la jornada intensiva i degut, probablement, a que el transport gratuït deixa a l’alumnat a l’hora de dinar a casa, les activitats esportives ofrenades des del centre han anat minvant en número de participants fins arribar actualment a desaparèixer. L’alumnat, sembla ser, s’estima més practicar l’esport al seu municipi o als clubs esportius del poble.

Sí que es realitzen classes de repàs d’anglès on també es prepara a l’alumnat participant a realitzar proves externes de capacitació en llengua anglesa (PET, FIRST…)

Enguany, per primer cop, s’ofereix tallers de robòtica. Aquestes activitats són gestionades des de l’AMPA.

La coral de l’institut

Des de la creació del centre ha funcionat la coral d’alumnes del centre sota la direcció del professor de música. L’assaig és un dia  per la tarda. La coral participa en diferents trobades i activitats i és un element important en les festivitats que se celebren al centre. També s’ha format una coral de professors i un grup de batucada.