Normes i funcionament

Un dels principals documents que estableixen els principis d’organització i funcionament del centre són les NOFC. Podeu consultarles en el següent enllaç:

NOFC