• RECUPERACIÓ DEL TREBALL GLOBALITZAT 1r ESO

    Per recuperar i aprovar l'assignatura, s'han de penjar les tasques que teniu en el document següent.

    Comprova que l'enllaç està ben fet i compartit amb els drets d'edició.

    En cas de dubte, envia l'activitat directament als professors/es amb els que vas realitzar el projecte.

    El termini de lliurament és fins al 31 d'agost.

Skip course categories

Course categories