Història

El centre va començar la seva activitat el curs 2008-2009 amb dos grups de primer d’ESO i dos grups de segon, i un total de 94 alumnes. Tot i la sensació d’incertesa que, suposadament, donava el fet de matricular el teu fill/filla en un centre encara inexistent, va haver una matrícula major de la que s’esperava, fruit del que es va percebre des del primer moment: l’alegria de molta gent del poble, en haver aconseguit quelcom pel què havien estat lluitant durant molt de temps.

El primer curs es va començar amb 5 mòduls i es va arribar a 9 mòduls el tercer any. Les majors dificultats amb les que s’ha trobat el centre pel que fa a les instal·lacions, van ser l’escassa dotació d’aules específiques i les condicions amb les que s’han hagut de fer les classes d’educació física, tot i que l’entorn afavoria altres tipus d’activitats alternatives.

Tot i la manca d’instal·lacions, des de la coordinació d’activitats i serveis i del departament d’educació física, comptant amb el suport de l’AMPA i del pla català de l’esport, es van posar en marxa, des del primer any, les activitats extraescolars i es va aconseguir arribar a oferir tot un seguit d’activitats que comptà amb una participació força positiva de l’alumnat.

IMG_3356_opt (1)

El curs 2010-2011 va ser un any difícil, perquè es va haver de conviure amb les obres de construcció de l’edifici nou, la qual cosa va reduir al mínim l’espai de pati i d’educació física. Aquest any marxà del centre la primera promoció d’alumnat que acabà l’educació secundària obligatòria. S’organitzà el primer viatge de final d’etapa i l’acte de comiat, amb la participació de tota la comunitat educativa. La revista del centre “La revistola”, que té els mateixos anys de vida que el centre, ha anat recollint tot aquests canvis, així com els esdeveniments més significatius, com la seva festa major, que se celebra coincidint amb la festivitat de Sant Jordi. Aquest curs, i amb una millora important de les instal·lacions, continua havent un claustre força implicat i amb creença en el projecte educatiu del centre, un projecte educatiu que destaca fonamentalment per l’acció tutorial que s’exerceix, per les funcions que duen a terme els equips docents, i pels esforços encaminats a millorar la convivència i l’atenció a la diversitat de l’alumnat.