Consell escolar

Actualment la composició del Consell Escolar de l’Institut Els Pallaresos és la indicada a continuació:

President  

Xavier Martínez de Villa Barranco

Secretària                        

Antu Massoni Guivernau

Cap d’estudis  

Abel Aparicio Lozano

Sector professorat

David Climent Monllor

Agustí Ruiz Barrera

Pilar Reverté Escriba

Miquel Chacón Cubero

Vicent Villena Serrano

Manoli Ripoll Nomen

Sector alumnes

Victor Alcántara Heredero

Álvaro Aparicio Peris

Arnau Barbero Juanes

Sector pares

Silvia Espejo Parra

Maria Ángeles Morales Jodar

Elisa Rebenaque Sabaté (representant de l’Ampa)

Sector PAS

Laura Cuello Sobella

Representant de l’Ajuntament

Imma Sánchez Fernández

 

Les comissions que es deriven del Consell Escolar són: la Comissió Econòmica i la Comissió Permanent.