Serveis

Aquest secció informa a les famílies dels serveis que ofereix el centre. El Transport Escolar i les activitats extraescolars les podeu consultar als enllaços del menú situat a l’esquerra.

Altres serveis:

L’equip d’atenció psicopedagògica (EAP)

L’EAP està format per la psicopedagoga, la Sra. Angelina Chaparro, i per una treballadora social.

Els serveis socials d’atenció primària

El centre també compta amb l’educadora i la treballadora dels Serveis Socials de l’Ajuntament.

Aquest personal de suport forma part de la Comissió d’Atenció a la Diversitat, que és la que canalitza tota la informació i prioritza els casos susceptibles de ser atesos per aquest equip de suport. El centre disposa d’instruccions concretes per a la identificació o seguiment de l’alumnat susceptible d’atenció específica, a disposició de qualsevol professor i que es poden trobar al Pla d’Acollida del professorat i a les NOFC.

Activitats complementàries

És un objectiu de centre utilitzar les activitats complementàries com a un element integrador, d’aprenentatge i de participació.

Dins d’aquest apartat destaquem:

– La sortida de convivència d’inici de curs, de 2 dies de duració per als alumnes de primer d’ESO (a Les Piles)

– La festa de Nadal (l’últim dia abans de les vacances de Nadal)

– La celebració de carnaval (al febrer) i de la Festa Major del centre (a l’abril)

– La confecció de la revista del centre “La Revistola”, que té dues edicions (gener i juny)

– La celebració de la Setmana de la Ciència

– La setmana d’esquí per als alumnes de tercer d’ESO

– La lliga de futbol i de bàsquet a l’hora d’esbarjo

– El treball de síntesi (1r i 2n d’ESO fora del centre, 3r d’ESO al centre)

– La jornada esportiva a la platja (al juny)

– La festa de final de curs (l’últim dia de curs)

Durant el curs escolar els diferents nivells educatius i departaments didàctics programen tot un seguit de sortides, dins i fora de la localitat que complementen l’activitat educativa.