Estudis

Ensenyaments impartits

Educació Secundària Obligatòria  (ESO):

  • 1r ESO    (4 + 1 línies)
  • 2n ESO   (4 + 1 línies)
  • 3r ESO (5 línies + AO)
  • 4t ESO (4 línies + AO)

Batxillerat  (BAT):

  • 1r BAT    (2 línies)
  • 2n BAT (2 línies)

ESO

Llibres digitals

A L’ESO es farà ús, de manera general, de llibres digitals. Els diferents departaments didàctics, a excepció del departament de llengües estrangeres, consensuen una única editorial per triar un paquet que englobi el conjunt de matèries de cada nivell.

El professorat pot fer servir recursos propis o d’altres que no suposin una despesa afegida.

Cada alumne haurà de disposar d’un dispositiu mòbil adient per al seu ús individual (es recomana l’ús d’un ultrabook).

El centre organitza un servei de préstec d’armariets individuals (“taquilles”) perquè l’alumnat pugui desar el seu dispositiu mòbil amb més seguretat. No obstant això, el centre no es fa responsable dels aparells sostrets.

Batxillerat