L’institut

En aquesta secció trobareu les pàgines necessàries per a oferir una descripció general de l’institut: ubicació, història, instal·lacions, equip docent, consell escolar, pla de qualitat, calendari, salut, informacions pràctiques, normativa…

En el menú situat a l’esquerra teniu els diferents enllaços ordenats per temàtica.