Secretaria

En aquesta secció trobareu informació sobre la part administrativa del centre. Entre altres:

  • Horari d’atenció
  • Tràmits (sol·licitud de certificats…)
  • Preinscripció i Matrícula
  • Documents (autorització de sortides, ús de serveis digitals, etc.)
  • Beques i ajuts

Podeu també fer els tràmits de forma presencial en els horaris indicats.