Acollida

Powered by emaze

Alumnat

Alumnes de nova incorporació a primer

El Pla d’Acció Tutorial (PAT) de 1r ESO, d’acord amb els Plans d’Acció Tutorial dels altres nivells, intenta orientar i fixar les tasques de l’Equip Docent de 1r amb els grups classe de 1r.La programació de l’acció tutorial s’ha fet d’acord amb els principis del Projecte Educatiu de Centre i és assumida pel conjunt de professors que intervé en un grup d’alumnes. D’aquesta manera, tot i que cada grup té assignat un tutor/a que constitueix el referent per a l’alumnat i per a les seves famílies, el qual té atribuïdes les funcions inherents al tutor, marcades per la normativa vigent, tots els professors de l’equip hi col·laboraren. El Pla d’Acció Tutorial (PAT) de 1r ESO és un document obert, que convé revisar i actualitzar cada any per tal d’incloure-hi les modificacions necessàries per al bon funcionament de la tutoria.

Abans de començar el curs escolar.
Es realitzen una sèrie d’activitats per tal que les famílies que s’incorporen per primer cop a l’institut el coneguin bé, resolguin dubtes, sàpiguen a grans trets com treballem i què els oferim.
Jornada portes obertesReunió informativa de l’equip directiu a les famílies dels alumnes que entraran a 1r d’ESO dels CEIPs ( Cesc Aldea, Ventalló i P.Bayès) (Febrer, Març)
Visita de les escoles adscrites: els alumnes de 6è passen unes hores a l’institut on són rebuts pels seus companys de 1r d’ESO.
Intercanvi de tallers, (musicals, teatre, cantades….) Compartim esmorzar i esbarjo.
Activitats organitzades a l’institut, dirigides al nostre alumnat, i on es convida a l’alumnat de 6è. Com ara, els concursos organitzats pel grup de treball de matemàtiques i també l’observació astronòmica inclosa dins el Projecte Natura, on vénen amb les famílies.
Reunió informativa als alumnes i a les famílies ja admeses al centre. Durant el mes de juny, es fa una xerrada explicativa de com treballem, les tutories, els treballs de síntesi, el projecte 1×1… Demanem que vinguin pares i fills per començar a conèixer l’entorn, els professors i anar familiaritzant-se amb el centre.
Traspàs d’informació amb els CEIP’S adscrits. Tot i que mantenim una relació constant, quan acaba el curs de 6è ens trobem amb cada una de les escoles (coordinació de 1r, tutors de 1r i 6è i professionals del departament de diversitat) i prenem nota de tota la informació de cada alumne.
Entrevistes personals.Abans de començar el curs. Sobretot en casos rellevants, amb dictàmens i a demanda de les famílies o EAP. Un cop són alumnes de l’IES fem un mínim de 1 o 2 entrevistes amb les famílies i tenen a la disposició una adreça de correu per avisos, comentaris…
Elaboració dels nous grups de 1r d’ESO. Tenint en compte que el grup ha de ser el més heterogeni possible i prioritzant les informacions de les escoles de primària. Algun cop, en cas de dubte, hem tornat a revisar aquests agrupaments amb els tutors de 6è.

Dossier informatiu Jornada de Portes Obertes: Presentació del centre 2019 (DESCARREGAR)

Alumnes de nova incorporació altres cursos

Atenció per part de la direcció del centre.
Entrevista amb el coordinador de nivell.
Coordinació amb el centre de procedència.
Entrevista amb el tutor assignat.Acompanyament de la incorporació.

Profesorat

Benvinguda a l’Institut Ègara

Hola companya, company, quan arribis a l’institut identifica’t a consergeria. T’acompanyaran fins la secretaria on podràs presentar les teves credencials i omplir la fitxa corresponent. Rebràs la salutació de l’equip directiu i se’t lliuraran els horaris i documentació necessària i les claus que necessitis. Posteriorment et presentaran el coordinador del teu equip docent i el Cap del teu departament.

A principi de curs hi ha prevista una xerrada i una ruta per tot el centre a càrrec de l’equip directiu.

Posa’t en contacte amb:
Coordinador d’informàtica (Juan Alamillo) que et lliurarà un ordinador portàtil.
Coordinador del núvolegara (Jaume Cabanes jcabanes@institutegara.cat) et donarà d’alta al moodle, et proporcionarà el correu corporatiu i l’accés a la publicació de continguts a la web. Al moodle trobaràs el curs “Sala de professors” amb tota la documentació del centre.
Cap de departament: et proporcionarà les programacions, models, llibres i tot el que et faci falta per desenvolupar la teva matèria.
Coordinador de nivell que et facilitarà les llistes de classe, la documentació relativa al curs, normatives…

Et desitgem una bona estada al centre i tot l’equip queda a la teva disposició per a aclarir qualsevol dubte que et pugui sorgir.