Consell escolar

Participació i corresponsabilització enllaç.

Consell Escolar

Direcció
President  Jaume Cabanes
Secretària Mont Busquets Cap d’Estudis Núria Sabaté

Representants professorat
Anna Berenguer
Víctor Lacruz
Cristina Mata

Representants alumnat: Paula Muñoz, Paula Liébana, Logan Tamayo

Representants pares i mares: Mercè Sala, Jesús Torres, Mercè Núñez

Representant PAS: Belén González

Representant Ajuntament de Terrassa: Jordi Rueda