Consell escolar

Participació i corresponsabilització enllaç.

Consell Escolar

Direcció
President  Jaume Cabanes
Secretària Mont Busquets Cap d’Estudis Núria Sabaté

Representants professorat
Anna Berenguer
Víctor Lacruz
Aida Arias
Bea Martín
Esther Sementé
Cristina Mata

Representants alumnat: Dámaris Ortiz, Paula Liébana, Logan Tamayo

Representants pares i mares: Mercè Sala, Jesús Torres, Mercè Núñez

Representant PAS: Eli Torrent

Representant Ajuntament de Terrassa: Jordi Rueda