Projecte Educatiu de Centre (PEC)

Finalitzant el curs passat el Consell Escolar va aprovar el Projecte Educatiu de Centre. Desprès d’un llarg període de revisió i de debat us deixem el document actualment vigent.

 

PEC EGARA-aprovat 2017