Auques realitzades pels alumnes el dia de Sant Jordi

Aquestes auques han estat les seleccionades per les diferents classes, i pels equips de professorat del centre, a partir del treball realitzat pels alumnes el dia de Sant Jordi. El senyor Joan Vilamala farà la tria de les tres millors per ser premiades.