Construcció d’una marioneta hortalissa

Com que a la tardor i a l’hivern a l’hort hi ha poca feina, al taller de tecnologia construim una marioneta amb cap d’hortalissa. Utilitzem diferents materials: pasta de paper, teixit, llistó de fusta, pintures de diferents colors, i diferents eines com l’agulla de cosir, la serra d’arquet o el trepant de sobretaula.

Hem començat a adobar les parades

El compost és un adob orgànic de gran qualitat. És el resultat del procés del compostatge, que es basa en l’activitat dels microorganismes: fongs, bacteris, cucs… Els microorganismes descomponen i transformen la matèria orgànica si les condicions són òptimes.

L’hort

Som els alumnes de 1r d’ESO que a l’assignatura de tecnologia farem hort.
A l’institut tenim un hort on practicarem l’agricultura ecològica. L’objectiu fonamental de l’agricultura ecològica és obtenir aliments de màxima qualitat sense malmetre el medi ambient i conservant la fertilitat del sòl, mitjançant la… Llegeix més»