Estructura i organització

El batxillerat es distribueix en dos cursos acadèmics, durant els quals es cursen matèries de diferents tipus:

  • Matèries comunes a totes les modalitats de batxillerat.
  • Matèries comunes d’opció: les cursen tots els alumnes de la modalitat corresponent
  • Matèries de modalitat, corresponent a l’opció escollida per l’alumne/a.
  • Matèries específiques a escollir, dintre de cada modalitat, entre l’oferta educativa del Centre.
  • Estada a l’empresa.
  • Treball de Recerca. tasca individual d’investigació en la qual l’alumne ha de demostrar la seva habilitat per tal de buscar informació, estructurar-la, analitzar-la i treure’n conclusions pròpies. Aquest treball és obligatori, cal aprovar-lo per obtenir el títol de batxiller i suposa un 10% de la qualificació final que s’obtindrà en acabar els estudis de batxillerat.

Els alumnes poden romandre al batxillerat en règim diürn un màxim de quatre anys, consecutius o no.

A l’Institut Vidreres es poden cursar dues modalitats de batxillerat:

  • Humanitats i Ciències Socials
  • Ciències i Tecnologia

La modalitat d’Humanitats i Ciències Socials s’adreça a l’alumnat amb inquietuds relacionades amb els estudis lingüístics i literaris, la filosofia, les manifestacions culturals, les ciències socials, jurídiques, polítiques i econòmiques, la gestió i administració pública, la comunicació, les relacions públiques, la publicitat, el turisme i altres serveis d’oci.

La modalitat de Ciències i Tecnologia s’adreça a l’alumnat interessat per les ciències experimentals, les matemàtiques, els estudis relacionats amb continguts cientificosanitaris i el món dels processos tecnològics i dels materials, instruments, aparells i màquines que s’utilitzen en la producció de béns i serveis.