El nostre projecte educatiu de Batxillerat

Els estudis de batxillerat ofereixen una formació general i especialitzada que prepara l’alumne per poder continuar posteriorment estudis universitaris, o cursar cicles formatius de grau superior o bé incorporar-se al món laboral. Per accedir al batxillerat en qualsevol de les seves modalitats cal estar en possessió del títol de graduat en educació secundària. També hi pot accedir l’alumnat que hagi obtingut el títol de Tècnic un cop superat un Cicle Formatiu de Grau Mitjà.

Què oferim al nostre projecte educatiu de Batxillerat?

 • Educació inclusiva i respectuosa amb la pluralitat.
 • Ensenyament basat en la cultura de l’esforç i el treball ben fet.
 • Formació integral de l’alumne.
 • Foment de la responsabilitat, autoexigència, autonomia personal, col·laboració i participació.
 • Innovació i qualitat pedagògiques, dedicació, responsabilitat i professionalitat docents.
 • Bona preparació per a l’accés a la Universitat i els CFGS.
 • Col·laboració entre famílies i Institut.
 • Col·laboració amb empreses i entitats del nostre entorn.
 • Participació en activitats formatives i d’orientació externes.
 • Seguiment tutorial individualitzat de l’alumne.
 • Orientació personal, acadèmica i laboral al llarg de tota l’etapa.

Estudiar Batxillerat requereix…

 • Bons hàbits d’estudi.
 • Esforç, constància i dedicació.
 • Responsabilitat i organització personal.