2n Batxillerat (Curs 2020-21)

Modalitat d’Humanitats i Ciències Socials

FRANGES HUMANITATS CIÈNCIES SOCIALS
Comuna d’opció
(4h)
 Llatí II Matemàtiques Aplicades Ciències Socials II
Modalitat (4h) Literatura Catalana Economia de l’Empresa II
 Modalitat (4h) Grec II     o     Geografia
 Modalitat o específica

(4h o 2h+2h)

Història de l’Art o Psicologia + Sociologia (2h +2h)


Modalitat Ciències i Tecnologia

FRANGES CIÈNCIES TECNOLOGIA
Comuna d’opció
(4h)
 Matemàtiques II Matemàtiques II
Modalitat (4h)  Física II o Ciències de la Terra (Geologia) II Física II
 Modalitat (4h)  Biologia II o Tecnologia Industrial II
 Modalitat o específica (4h o 2h+2h)  Química II (4h) o Psicologia + Sociologia (2h + 2h) Química II o Dibuix Tècnic II (4h) o
Electrotècnia (4h)

En negreta i subratllades, matèries de les quals l’alumnat es pot examinar a les proves d’accés a la universitat (PAU).