Currículum diversificat 1r batxillerat (Curs 2019-20)

Modalitat d’Humanitats i Ciències Socials

FRANGES HUMANITATS CIÈNCIES SOCIALS
Comuna d’opció
(4h)
 Llatí I Matemàtiques Aplicades Ciències Socials I
Modalitat (4h)  Literatura Universal o Literatura Castellana Economia de l’Empresa I
 Modalitat (4h)  Grec I   o     Economia
 Modalitat o específica

(4h o 2h+2h)

Història Món Contemporani (4h) o
Francès (4h) o
Comunicació i cultura + FOL (2h + 2h)


Modalitat Ciències i Tecnologia

FRANGES CIÈNCIES TECNOLOGIA
Comuna d’opció (4h) Matemàtiques I Matemàtiques I
Modalitat (4h)  Física I    o     Ciències de la Terra (Geologia) I Física I
 Modalitat (4h)  Biologia I     o     Tecnologia Industrial I
 Modalitat o específica (4h) Química I     o      Dibuix Tècnic I