Currículum comú

 

Matèries 1r curs Hores
setm.
Matèries 2n curs Hores setm.
Llengua Catalana i Literatura 2 Llengua Catalana i Literatura 2
Llengua Castellana i Literatura 2 Llengua Castellana i Literatura 2
Llengua Anglesa 3 Llengua Anglesa 3
Filosofia 2 Història de la Filosofia 3
Educació Física 2 Història 3
Tutoria 1 Tutoria 1
Ciències món contemporani 2
Total 14 Total 14