Has estat escollit/da?

 

Període i durada de la mobilitat

Les mobilitats s’han de realitzar sempre durant el període ordinari de realització de la Formació en Centres de Treball (FCT) del cicle formatiu que estigui cursant l’alumne, un cop superats tots els mòduls de primer i/o segon curs. En el cas que l’alumne no hagi superat algun mòdul, la comissió de mobilitat tindrà la postestat de decidir si pot gaudir o no de la beca de mobilitat. Dintre d’aquest període, la durada de la mobilitat pot ser d’1 mes (mínim) a 3 mesos (màxim).

Dotació econòmica

SEPIE (Servicio Español para la Internacionalización de la Educación) és l’organització  que distribueix els fons econòmics procedents de la Unió Europea per becar els estudiants participants en el programa Erasmus+.

Els alumnes beneficiaris d’una beca Erasmus+ cobraran entre el 80% i el 100% de l’import una setmana abans de marxar per transferència bancària. Es realitzarà l’abonament del 100% si el centre ho considera pertinent.

En el cas que s’aboni el 80% l’alumne rebrà el 20% restant un cop hagi tornat i aporti tota la documentació de final d’estada. Per accedir al pagament caldrà haver signat el contracte de subvenció, el document de compromís i haver lliurat les dades bancàries. Aquests passos són imprescindibles per a rebre la transferència bancària.