Visita a Infinitum Projects – DAM

Dijous dia 5 d’abril l’alumnat del cicle informàtic de grau superior de Disseny d’Aplicacions Multiplataforma va visitar l’acceleradora de projectes de base tecnològica Infinitum Projects, un viver d’empreses i de projectes TIC sorgit a Sabadell per a donar sortida a les idees dels emprenedors de la ciutat. Aquesta visita va comptar amb una conferència especialitzada en ERP (Enterprise Resource Planning – planificació de recursos empresarials), un conjunt de sistemes informàtics que permeten la integració de certes operacions empresarials. Aquesta activitat es va fer en el context dels mòduls de Bases de Dades i Empresa Iniciativa Emprenedora.