Victòria dels partits de centre esquerra entre els alumnes de 3r d’ESO

Els alumnes de 3r d’ESO han estat fent l’aprenentatge, en primera persona, del funcionament d’un sistema democràtic.
Per això han ideat en grup partits i programes polítics, han organitzat les seves candidatures i eleccions, i han exercit la democràcia mitjançant el dret al vot, fent una aposta clara per la millora de les polítiques socials.

 

dav