Cicles Formatius: Procés extraordinari d’admissió

Benvolgudes famílies,

Donada la gran demanda, s’han ampliat les places a alguns dels nostres cicles formatius. Tindrem places disponibles als següents cursos:

  • CFGM-Sistemes Microinformàtics i Xarxes, 4 vacants al matí i 1 a la tarda
  • CFGS-Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa, 4 vacants al torn de matí.
  • CFGS-Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma, 1 vacant al torn de matí.

El termini per grau mitjà es va exhaurir el 10 de setembre. Pel Grau Superior s’ha ampliat el termini fins al 14 de setembre de 2021. 

A la sol·licitud heu d’indicar:

  • si ja us vau preinscriure en el procés ordinari de matriculació,
  • la via d’accés,
  • la qualificació i
  • les dades de contacte.

Un cop resoltes les sol·licituds seguint els criteris marcats pel Departament d’Educació es notificarà als interessats els resultats.

Afegim el link on podreu trobar tota la informació sobre aquest procediment extraordinari de matrícula.

Resolució del procés extraordinari de matrícula de Grau Mitjà – Sistemes microinformàtics i Xarxes.

Els noms han estat anonimitzats (exemple Marc Torra Gutiérrez passaria a ser MaToGu)

NOM Preinscripció maig? Via d’accés Qualificació Sol·licitud Estat
ROSUAS SI ESO 6,21 1r SMX TARDA
matrícula acceptada torn de tarda
ANCAZU SI ESO 5,83 1r SMX MATÍ
matrícula acceptada torn de matí
ALCAUR SI ESO 5,64 1r SMX MATÍ i TARDA
matrícula acceptada torn de matí
ANORMA SI ESO 5,52 1r SMX MATÍ i TARDA
matrícula acceptada torn de matí
SETOCI SI ESO 5,5 1r SMX MATÍ i TARDA
matrícula acceptada torn de matí
SHHIPE SI FORMA’T 5,4 1r SMX MATÍ
no acceptada per manca de places
ORMAGA SI ESO 5,29 1r SMX MATÍ I TARDA
no acceptada per manca de places
EDVIAR SI ESO 5,02 1r SMX MATÍ
no acceptada per manca de places
KEFACA NO PROVA 6,67 1r SMX
no acceptada per manca de places
BLSOVE NO ESO 5,8 1r SMX
no acceptada per manca de places
RUCHCA NO ESO 5,37 1r SMX
no acceptada per manca de places
JAROUT NO PQPI 7,95 1r SMX MATÍ i TARDA
no acceptada per manca de places
GETOAL NO ESO 5,6 1r SMX MATÍ i TARDA
no acceptada per manca de places
DASAAM NO ESO 5,9 1r SMX MATÍ i TARDA
no acceptada per manca de places
ADABMA NO ESO 5,52 1r SMX MATÍ
no acceptada per manca de places
Resolució del procés extraordinari de matrícula de Grau Superior – Administració de Sistemes microinformàtics en Xarxa.

Els noms han estat anonimitzats (exemple Marc Torra Gutiérrez passaria a ser MaToGu)

NOM Preinscripció maig? Via d’accés Qualificació Sol·licitud Estat
IZROMO SI GM ACTIV. FISICOESP. 6,91 1r ASIX matrícula acceptada a 1r ASIX, matí
OUDOHA SI PROVA 6,2 1r ASIX matrícula acceptada a 1r ASIX, matí
CAFOGO NO PROVA 10 1r ASIX matrícula acceptada a 1r ASIX, matí
NEPERO NO SMX 6,86 1r ASIX matrícula acceptada a 1r ASIX, matí
QUGASE NO BTX 6,68 1r ASIX no acceptada per manca de places
SERUPU NO GS PAISATGISME I MEDI RURAL 6,51 1r ASIX no acceptada per manca de places
JUCAZU NO BTX o equivalent 6,44 1r ASIX no acceptada per manca de places
MISEAR NO SMX 6 1r ASIX no acceptada per manca de places
IKBARI NO SMX 5,86 1r ASIX no acceptada per manca de places
SACIIB SI SMX 6,04 1r ASIX no primera opció no acceptada per manca de places
ZAIM NO HOM. BTX 7,85 1r ASIX no primera opció no acceptada per manca de places
GESAMI NO BTX 5,99 1r ASIX no primera opció no acceptada per manca de places
LHBOBO NO BTX 5,47 1r ASIX no primera opció no acceptada per manca de places
Resolució del procés extraordinari de matrícula de Grau Superior – Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma.
NOM Preincripció maig? Via d’accés Qualificació Sol·licituds Estat
ADHEGA SI BTX 6,49 1r DAM matrícula acceptada a 1r DAM, matí
SACIIB SI SMX 6,04 1r DAM no acceptada per manca de places
HEDUPA NO HOM. BTX 7,9 1r DAM no acceptada per manca de places
ZAIM NO HOM. BTX 7,85 1r DAM no acceptada per manca de places
MUSI NO BTX 7,15 1r DAM no acceptada per manca de places
FAPOJO NO HOM. BTX 6,23 1r DAM no acceptada per manca de places
GESAMI NO BTX 5,99 1r DAM no acceptada per manca de places
ALBICA NO BTX 5,96 1r DAM no acceptada per manca de places
LHBOBO SI BTX 5,47 1r DAM no primera opció no acceptada per manca de places
IZROMO SI GM ACTIV. FISICOESP. 6,91 1r DAM no primera opció no acceptada per manca de places
OUDOHA NO PROVA 6,2 1r DAM no primera opció no acceptada per manca de places
SERUPU NO GS PAISATGISME I MEDI RURAL 6,51 1r DAM no primera opció no acceptada per manca de places
CIAL NO BTX 6,25 1r DAM no primera opció no acceptada per manca de places
MISEAR NO SMX 6 1r DAM no primera opció no acceptada per manca de places
DAROMA NO SMX 5,4 1r DAM no primera opció no acceptada per manca de places
MIRO NO SMX 7,1 1r DAMvi no acceptada per manca de places