Informació PPAU i orientació d’estudis.

L’alumnat de batxillerat del nostre institut segueix un programa d’orientació personal amb la finalitat d’ajudar-lo en l’elecció de la seva formació o itinerari professional posterior al batxillerat. Això inclou informació sobre les diferents alternatives: les PAU, els cicles formatius de grau superior i la universitat, amb els corresponents processos de preinscripció i matriculació. En aquesta pàgina teniu a la vostra disposició els principals llocs web sobre estudis posteriors al batxillerat (graus i FP), PAU i preinscripció universitària.

Orientació d’estudis

-Educaweb: Universitats: Tots els estudis universitaris. 

-Portal “AQU.EUC” , http://estudis.aqu.cat/euc/. Estudis universitaris de Catalunya. Web de l’Agència per a la Qualitat del Sistema universitari de Catalunya

-Estudiar a Catalunya: Formació professional.

-“Posa’t a prova”. Tests interactius amb qüestions de diferents matèries de les PAU per incentivar l’estudi i l’autoavaluació.

-“Canal Universitats”, http://universitats.gencat.cat/ca/inici/index.html

-“Unportal.net”, http://www.unportal.net/, el web de l’educació superior a Catalunya, amb informacions molt completes sobre tots els centres públics i privats (algunes informacions són de pagament).

Informació general sobre les PAU i l’accés a la universitat:

-Les PAU. Tota la informació sobre les Proves d’accés a la universitat. http://universitats.gencat.cat/ca/pau/que_heu_saber/

-Portal “Accesnet”,  https://accesnet.gencat.cat   Lloc on es gestiona el procés de matrícula de les PAU i la preinscripció universitària.

-Ponderacions PAU 2018.  Ponderacions  de les matèries de Batxillerat per a les PAU 2018.

-Notes de tall 2017. Notes d’accés als estudis universitaris del curs 2017. Última nota de les PAU amb què es va entrar a cada grau universitari.

Presentació en power-point sobre l’accés i l’admissió a la universitat: PAU 2018

Enllaços a les diferents universitats públiques catalanes:

-Beques universitàries. AGAUR”, Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca http://agaur.gencat.cat/ca/inici