Tallers a la III Jornada Científica

Riu

El passat divendres 10 de març es va celebrar a l’institut la III Jornada Científica i alguns dels alumnes del Cicle Formatiu de Química Ambiental vam col·laborar fent uns tallers als laboratoris de l’institut per als alumnes de segon de Batxillerat. Els nois i les noies, a la vegada que es divertien realitzant les diferents activitats, van poder aprendre nous aspectes sobre el Riu Llobregat.

Vam realitzar diferents tallers als laboratoris de Química, Física i Microbiologia però tots al voltant de l’aigua del Riu Llobregat. Cadascú de nosaltres havia de triar en quin laboratori volia estar i quin taller li agradaria realitzar als alumnes. A cada laboratori vam ser 4 alumnes i els nois de batxillerat van rotar per tots els laboratoris.

A mi, em va tocar estar al laboratori de Química i vaig decidir comparar l’aigua del Riu Llobregat amb aigua de l’aixeta i aigua destil·lada. Aquesta comparació la vaig realitzar utilitzant el pH i la conductivitat, dues mesures molt usades en l’anàlisi d’aigües. Vaig omplir 3 vasos de precipitats amb cadascuna de les tres mostres aigües (Llobregat, aixeta i destil·lada) i per introduir-los el taller, vaig utilitzar tires semi-quantitatives de pH, les quals van servir per a que agafessin una aproximació visual mitjançant els colors de les tires de com serien els resultats que obtindríem després.

pH

Una vegada feta l’introducció, els alumnes van començar a analitzar les mostres d’una forma més quantitativa amb el pH-metre i el conductímetre i, a través de preguntes que els hi feia, descobrien les diferències i similituds que tenien les tres aigües.
Alguns dels aspectes que més els van sorprendre van ser la diferència tan gran de conductivitat que tenen l’aigua del riu i l’aigua de l’aixeta amb l’aigua destil·lada i que l’aigua destil·lada no tingui una conductivitat de zero degut a la seva auto-ionització.

Per finalitzar el taller d’una forma diferent però relacionada amb el pH, vaig decidir ensenyar-lis els indicadors àcid-base utilitzant el blau de bromotimol. Al ficar unes gotes d’aquest indicador a una mica de solució d’àcid clorhídric, aquesta es torna de color groc però, van veure com, al afegir-hi hidròxid de sodi, arribava un moment que la solució passava a color blau, això significava que la solució ara, era bàsica. Així vaig poder explicar-lis que són aquests indicadors els que utilitzem per saber que hem arribat al punt final durant les volumetries.

Indicadors

Núría