Recurs per a l’orientació acadèmica postobligatòria

El  nostre centre posa  al vostre servei el portal d’orientació d’estudis Unportal, recurs finançat per l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat. Un web d’orientació acadèmica que recull i sistematitza tota la informació disponible sobre els quasi 700 estudis universitaris que es poden cursar a les universitats catalanes i sobre la totalitat de l’oferta de cicles formatius de grau superior i de grau mitjà. Cal dir que es tracta de la millor plataforma de l’actualitat per fer cerca avançada d’orientació per als estudis posteriors a l’ESO i al Batxillerat.

Però,  què es pot cercar i de quina manera:

CERCADOR MÚLTIPLE I COMPARADOR D’ESTUDIS
Per paraula, estudi, àmbit de coneixement o família professional, nota de tall i població

Es tracta de  l’únic web que permet fer comparacions d’estudis entre ells i que complementa tota la informació de caire acadèmic amb indicadors relatius a la inserció laboral dels titulats i, en el cas dels estudis universitaris, al rendiment de les titulacions.  

La informació s’estructura al voltant de tres grans cercadors : universitats, FP de grau superior i FP de grau mitjà

Al web de graus universitaris, un altre motor de cerca és el cercador de dobles titulacions que es poden filtrar per àmbit de coneixement i per universitat.

Donat que hi ha diverses tipologies de dobles graus, apareixen diferenciats els que ofereixen places a primer curs dels que no n’ofereixen (l’estudiant accedeix per una de les dues titulacions i a partir d’un determinat curs incorpora assignatures de l’altre).

 PROP DE 80 INDICADORS A LES FITXES DE GRAU
Hi ha tota la informació relativa als plans d’estudi (assignatures i mòduls formatius, desglossats per competències); notes de tall amb històrics, perfils d’especialització, percentatge d’anglès, tipologia de les pràctiques, horaris i preus.

 DADES D’INSERCIÓ LABORAL DELS TITULATS
En l’apartat de sortides professionals per a les quals capaciten cadascun dels estudis, s’hi pot consultar també informació relativa a la inserció dels titulats, extretes de les enquestes d’inserció de l’AQU i del Departament d’Ensenyament: taxes d’ocupació, adequació dels estudis a la feina, remuneració, temps de primera inserció, tipus de contracte i, en el cas de les titulacions universitàries, també hi ha indicadors de satisfacció amb els estudis cursats.

TAXES D’ABANDONAMENT I RENDIMENT DE LES TITULACIONS
Al cercador d’estudis universitaris també s’hi poden consultar taxes de rendiment dels estudis, titulació per titulació i universitat per universitat: abandonament a primer curs; abandonament acumulat a l’últim curs; graduació en el temps previst, i rendiment de les titulacions, a primer curs i a la finalització dels estudis (crèdits aprovats en relació als matriculats).

CONVALIDACIONS DE CRÈDITS PER A ESTUDIANTS PROCEDENTS DE CICLES
Tant a les fitxes de grau universitari com a les de cicles formatius es poden consultar totes les convalidacions de crèdits per estudi.

 

CERCA GEOGRÀFICA ALS WEBS DE CICLES FORMATIUS
A banda de les cerques per paraula, estudi i família professional, els webs de cicles formatius de grau superior i de grau mitjà permeten fer una cerca geogràfica dels estudis sobre un mapa que, de manera molt visual, mostra els cicles que s’imparteixen a cada territori o ciutat.

Les fitxes d’estudi de cicles formatius inclouen, igual que les de grau, els preus i els horaris amb què s’imparteixen els cicles, les places vacants, els mòduls formatius desglossats per competències, les sortides laborals i les dades d’ocupació dels titulats .

 

FP DUAL I FORMAT 2×3

 Un dels filtres del cercador permet seleccionar els cicles formatius que s’imparteixen en modalitat dual  i , recentment,  se n’ha incorporat un altre per triar aquells cicles que es poden cursar de forma combinada i permeten aconseguir 2 títols en 3 anys.

 

Per disposar de l’usuari i contrasenya per poder accedir-hi, contacteu amb el tutor/a del vostre fill/a. Recordar-vos, la confidencialitat d’aquest usuari i contrasenya atès que és un servei contractat, exclusivament, per a les famílies i alumnat del centre

Feu clic a l’enllaç http://www.unportal.net/ per a obrir el recurs.