Reunions de mares i pares amb tutors de l’ESO

Dia 02/10/2018. Hora 18h:

2nB/ 2nC/ 2nD
3rB/ 3rC

Dia 04/10/2018. Hora 18h:

3rA/ 3rD
4tA/ 4tB/ 4tC/ 4tD