Reunions de mares i pares amb tutors de batxillerat

Dia 02/10/2018. Hora 18h. Reunió inicial 2n de Batxillerat:

  • 2n A de Batxillerat: aula 2.5
  • 2n B de Batxillerat: aula 2.7

Dia 03/10/2018. Hora 18h. Reunió inicial 1r de Batxillerat:

  • 1r A de Batxillerat: aula 2.6
  • 1r B de Batxillerat: aula 2.8