Convalidacions

La convalidació de mòduls o unitats formatives només la poden demanar els alumnes matriculats al centre.

La sol·licitud de convalidació s’ha de presentar a Secretaria juntament amb el certificat oficial de notes, o el títol dels estudis cursats.

Termini de presentació: Fins al 30 de novembre

Sol·licitud convalidació ordinàriaicona-pdf     Sol·licitud convalidació singular icona-pdf