Beques i ajuts

El Departament d’Ensenyament ofereix beques i ajuts, per diversos motius, per als vostres fills.

  • Ajuts de menjador
  • Ajuts per a desplaçament
  • Ajuts per als alumnes amb necessitat específica de suport educatiu
  •  Beques per a ensenyaments postobligatoris no universitaris
  • Beques i ajuts de caràcter general
  • Ajuts a l’alumnat que pateix una malaltia prolongada
  • Altres

gencat

Accés als ajuts per a alumnes amb necessitat específica de supor educatiu
Accés a beques per a ensenyaments postobligatoris no universitaris