Projecte presents


Els alumnes que aquest curs participen en el projecte PRESENTS están treballant per grups per estudiar les diferents etapes de la vida.
En l’última sessió, havien de dibuixar que eren per ells els avis, i aquestes imatges tan tendres són algunes de les que van fer.

Projecte Younglife


Avui, hem iniciat la dinamització dels patis a càrrec de l’Associació Younglife. Aquesta associació funciona sense ànim de lucre i la seva tasca és coordinar activitats a les hores dels esbarjos. L’alumnat pot triar entre: futbol, bàsquet, jocs de corda, tennis taula, etc.
Estem gaudint d’aquesta col·laboració de fa cinc cursos.